Kaubad koju üle Mandri-Eesti!

CIF Puhastuskreem 540g

3,19 1,99 sis. KM

Kirjeldus

Toote koostisosad/kirjeldus: 

Cif mikroosakestega puhastuskreem kõvade pindade puhastamiseks. 5-15% anioonsed pindaktiivsed ained; <5% mitteioonsed pindaktiivsed ained, seep. Kemikaal Põhjustab tugevat silmade ärritust. Põhjustab nahaärritust. NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke veega. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole. Nahaärrituse korral: pöörduda arsti poole. 

 Vastavalt muudatustega määrusele (EÜ) nr 1272/2008 on see toode klassifitseeritud ohtlikuks. Eye Dam./Irrit. 2 H321 

Tootjamaa
Ungari
Hoiu ja kohaletoimetamise temperatuur
Toatemperatuur

Shopping cart

0

No products in the cart.